Ammattiliitto Jyty julistaa kolmannen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle

29.3.2022

Ammattiliitto Jyty julistaa kunta-alalle uuden viikon kestävän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa maanantaina 4.4.2022 klo 00:01 ja päättyy sunnuntaina 10.4.2022 klo 23:59.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee Jytyn jäseniä, jotka työskentelevät seuraavilla sopimusaloilla:

•    Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES  
•    Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
•    Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
•    Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
•    Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus)

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Laajoilla lakonuhilla ja painostustoimilla kunta-alan työntekijäjärjestöt haluavat yhdessä vauhdittaa sopimusratkaisun aikaansaamista valtakunnansovittelijan neuvottelupöydässä. Aiemmat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot olivat 7.–13.3. ja 21.–27.3.


Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Myös "harmaan ylityön" tekeminen on kiellettyä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.


Mitä on harmaa ylityö:
Harmaalla ylityöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään suunnitellun säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä, koska ylimääräisinä tehdyt työtunnit tasataan saman viikon tai tasoittumisjakson aikana vähentämällä suunniteltuja työvuoroja saman verran.

Lue lisää Jytyn asettamasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.