VARHA Jyty ry toimii Ammattiliitto Jyty ry:n seudullisena paikallisyhdistyksenä Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhassa ja entisen sairaanhoitopiirin omistamissa yhtiöissä (esim. 2M-IT ja Länsirannikon Työterveys Oy) työskenteleville jytyläisille.

Yhdistyksemme jäsenet työskentelevät erilaisissa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tukipalvelutehtävissä, ammattinimikkeinä ovat esim. tekstinkäsittelijä, osastonsihteeri, palvelusihteeri, toimistosihteeri, henkilöstösihteeri, logistiikkasihteeri, logistiikkatyöntekijä, kirjanpitäjä, hankinta-asiantuntija, järjestelmäasiantuntija, välinehuoltaja, vahtimestari, lääketyöntekijä, palveluohjaaja, johdon assistentti, toimistopäällikkö, työnjohtaja.

Yhdistyksen tapahtumat

Yhdistys tiedottaa

Seuraa yhdistystä somessa:

Seuraa Jytyä somessa:

Seuraa Jytyä netissä: